• banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg

Rangorde in de roedel


Honden leven van natura in een roedel. Een roedel bestaat uit één leider wat meestal een réu betreft. Dat komt doordat een reu groot en sterk is waardoor die meer gezag uitstraalt. Daaronder staan alle
onderdanen, zowel réuen als teven. De taak van de onderdanen is luisteren naar de leider. De taak van de leider is het bewaken van de roedel. Ook beslist de leider wie in de roedel leeft en waar de roedel leeft. Als de leider ergens heen gaat zullen de onderdanen meegaan. Ondanks het aanzien van de leider, zullen de onderdanen proberen het leiderschap over te nemen. Dat gebeurt meestal wanneer een leider te veel toelaat. De onderdanen zullen hun grenzen proberen te verleggen om te kijken of de leider reageert. Niet alle honden zullen dat proberen. Die honden nemen genoegen met een plaats als onderdaan. En zullen altijd de leider proberen te pleasen.
 
Uw roedel
Wanner u een hond in huis krijgt, zal die hond in uw roedel gaan leven. En zal u de leider zijn. Als de hond als pup bij u in huis komt, zijn de regels van uw roedel makkelijker bij te brengen dan wanneer het een oudere hond betreft. Dat komt doordat de hond in een andere roedel met andere regels heeft geleefd.
 
De plaats van een hond
De rangorde van een hond in uw roedel zal het allerlaagste zijn. Wanneer dat niet het geval is, en de kinderen staan bijvoorbeeld lager als de hond. Dan mag de hond, gezien de regels van een roedel, de kinderen corrigeren. Uiteraard moet dat voorkomen worden.
 
De problemen
De problemen die kunnen ontstaan doordat de rangorde niet goed duidelijk is of verkeerd is aangeleerd, zijn meestal gedragsproblemen.
- Hond blaft erg veel, zowel binnen- als buitenshuis
- Hond gromt naar gezinsleden
- Hond luistert slecht
- Hond vertoont dominant gedrag

           

De praktijk
Om de hond onderaan de rangorde te houden, moeten de regels van een roedel nageleefd worden. De regels zijn vrij eenvoudig en hebben als doel om de hond te laten merken dat u de leider bent en de hond de onderdaan. Hieronder worden enkele voorbeelden geven:
 
- Wanneer u door een smalle doorgang moet zoals door een deurpost of langs een auto die op de stoep staat geparkeerd. Moet u zorgen dat de hond altijd als laatste moet.
- Als u en uw gezin gaan eten. Laat dan u hond in de mand of op de plaats liggen. Wanneer u dan klaar bent met eten, kan de hond eten.
- Haal af en toe de voerbak van de hond weg als die aan het eten is.
- Laat de hond niet toe op de bank.
- Laat de hond niet in elke ruimte van het huis komen. Maar hou bijvoorbeeld de slaapkamers privé.
- Negeer de hond af en toe wanneer die aandacht vraagt.
- Wanneer u een trek spelletje speelt, moet u altijd diegene zijn die wint of het spel beëindigd.
- Laat de hond nooit boven u hoogte staan. Ga dus ook niet op de grond liggen.