• banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg

Agressie en angst


Een van de belangrijkste en bekendste gedragsprobleem is agressie. Agressie komt meestal voort uit angst, maar het kan ook allen angst zonder dat het uitloopt naar agressie. Er bestaan veel verschillende soorten agressie en angst, maar uiteindelijk heeft het allemaal de zelfde gevolgen. Deze gedragsproblemen komen niet allen voor bij de American Staffordshire Terriër, maar bij elk honden ras. De hond word ook maar zelden geboren met een angst of agressie probleem.

 
De oorzaak van agressie;
- Slechte socialisatie en inprentings periode
- Traumatische ervaring
- Pijn door bijv. een splinter of een snee in het voetbed
- Verkeerde rangorde

 
De oorzaak van angst;
- Slechte socialisatie en inprentings periode
- Traumatische ervaring
U ziet dat de oorzaken bij agressie en angst vrijwel het zelfde zijn. Toch is er verschil in de behandelingmethode. Daarom is het van belang dat u de basis kennis heeft om in de eerste plaats de goede diagnose te stellen. Als u dat niet goed beoordeeld en u begint met een training dat niet de juiste is, dan is de kans groot dat het probleem verergerd. Ook de "taal" van de hond moet u goed kennen. De taal van een hond bestaat namelijk grotedeels uit lichaamhouding en gedrag.

 
Lichaamshouding bij agressie;
- Strak aankijken
- Oren staan hoog
- Staart krult naar de rug
- Tanden laten zien
- Rug haren overeind

 
Lichaamshouding bij angst;
- Wegdraaien van kop
- Oren naar achter dragen
- Staart gekruld tot onder de buik
- Krabben, geeuwen, hijgen en onrustig rondlopen

 
De praktijk
Doordat er veel verschillende oorzaken van agressie en angst kunnen zijn, zullen de meest voorkomende worden besproken. Wanneer u twijfelt aan uw aanpak is het verstandig om een professionele gedragtherapeut in te schakelen.

Geluid
Harde geluiden zoals vuurwerk en onweer zijn voor veel honden erg beangstigend. De hond zal gaan blaffen om het weg te jagen of de hond zal zich willen verschuilen onder bijv. de tafel. Wanneer u daar niets meedoet zal het allen maar erger worden. Dat heeft meestal de reden dat de baas de angst versterkt door de hond te trosten. Het probleem met trosten is echter dat de hond dat niet zo zal zien. De hond zal dat opmerken als een bevestiging. Wanneer er bijvoorbeeld een harde knal is, zal de hond u aankijken om te zien of het een gevaar is of niet. Als u dan de hond allen al aankijkt is dat een bevestiging laat staan wanneer u de hond gaat trosten. Het belangrijkste in deze training is om de hond totaal te negeren bij harde geluiden. De hond zal bij een harde knal naar u kijken en zal dan zien dat u niet reageert waardoor dat een bevestiging is dat er niets aan de hand is. Doordat vuurwerk en onweer niet vaak voorkomen is het lastig te trainen. U kunt daarom een cd of dvd met vuurwerk en onweer geluiden aanschaffen om zo met de hond te oefenen. Bij de start van deze training zult u de geluiden heel zacht afspelen, waarna u geleidelijk maar regelmatig het volume gaat verhogen bijvoorbeeld iedere week. Doordat de geluiden in het echt veel meer impact hebben door de trillingen kunt u er ook voor kiezen om een speciale cursus te volgen waar harde geluiden gemaakt worden door bijvoorbeeld een alarmpistool en echt vuurwerk.

 
Medicatie bij harde geluiden
Wanneer de hond het echt moeilijk blijft vinden, kan er gekozen worden voor een kalmerend middel. Daarbij is de kans allen erg groot dat de hond zich niet zal overgeven aan een kalmerend middel. Waardoor de hond nog angstiger kan worden.

           

Agressie in huis
Wanneer de hond agressief gedrag vertoont binnenshuis zoals tegen u of tegen een ander gezinslid, dan heeft dat meestal  als oorzaak dat de rangorde verkeerd is in uw roedel. Dat wil zeggen dat de hond onbewust het leiderschap heeft gekregen of dat de hond hoger in rang staat dan een ander gezinslid. Daardoor mag de hond in theorie, iemand die een lagere rang  heeft dan de hond, corrigeren. Daardoor word een hond al gauw bestempeld als vals, terwijl de fout bij de baasjes ligt. Om dit gedrag te veranderen zal de rangorde opnieuw moeten word ingedeeld. Zie "Rangorde".

 
Territorium agressie
Territorium agressie houdt in dat de hond zijn/haar territorium beschermt door middel van grommen en blaffen. Dat kan zijn naar voorbijgangers of zelfs naar visite. Dat zijn dus mensen die niet uit de roedel komen en dus indringers zijn. De oorzaak hiervan zijn er in dit geval twee. Ten eerste gaat het ook nu weer om de rangorde die verkeerd is. Doordat de hond het leiderschap heeft gekregen bepaald de hond of iemand verdreven dient te worden of dat iemand geaccepteerd word. Naast deze reden is de beloning die de hond krijgt voor dit gedrag erg groot. Bijvoorbeeld, er komt een fietser voorbij, de hond gaat als een gek blaffen, en de fietser rijd gewoon door. De hond ziet dit dan als de ultieme beloning voor dit gedrag, want dit wou de hond nou juist. Wanneer dit gedrag niet tijdig word aangepakt word het allen maar erger en bestaat de kans zelfs dat het uitloopt op bijt gedrag. Om dit gedrag te verhelpen dient u eerst de rangorde te herstel, zie "Rangorde". Daarna begint de training met de voorbijganger. U dient iemand te vragen om hulp zoals een kennis of een vriend die niet heel erg vaak bij u thuis komt. Diegene gaat de voorbijganger spelen. De voorbijganger komt aanlopen waarna de hond zal gaan blaffen. In plaats van door te lopen stopt die gene voor u tuinhek of raam. Zo zal de hond merken dat het geblaf niet helpt. U moet dit elke dag of om de dag herhalen. Na een paar keer kan de voorbijganger een snoepje gooien richting de hond, om zo kenbaar te maken dat het ook nog iets opleverd. Zorg dat de hond kalm is en niet blaft wanneer het snoepje gagooit word. Wanneer dit regelmatig herhaald word zal dit samen met de goede rangorde het probleem doen verdwijnen.