• banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg

MAG test


De maatschappelijk aanvaardbaar gedrag (MAG) test is in 1998 in het leven geroepen door de Raad van Beheer. De voornaamste reden van de test is het vaststellen of de hond angstig of agressief is. De test bestaat uit zoals hieronder beschreven. Voor elk onderdeel krijgt de hond punten. Wanneer de score onvoldoende is, kan er niet via het fokregelement gefokt worden. Die schrijft namelijk voor dat zowel de vader en de moeder, de test met een voldoende afsluit. Om aan de test deel te nemen moet de hond minimaal 18 maanden oud zijn en over een NHSB nummer beschikken.

 
De test bestaat uit 16 onderdelen waarvan er 8 met aanwezigheid van de baas is en 8 onderdelen zonder de baas. De hond zit aan een lange lijn zodat hij zijn eigen reactie kan bepalen. Hieronder vind u de onderdelen.

De onderdelen met baas:

1 - De baas word begroet en de hond word geaaid met een kunst arm, om de vriendelijkheid te testen.
2 - De baas en de hond lopen naar een pion waar een witte doek ligt, die word omhoog getrokken en daarna weer laten vallen, de hond krijgt even de tijd om het te onderzoeken. dit is om de angstheid te bekijken.
3 - De baas en de hond lopen nogmaals naar een pion en daar word een kunst kat langs getrokken en ook dan mag de hond even de tijd nemen om na te denken over zijn reactie.
4 - De baas en de hond lopen weer naar een pion toe waar de test afnemer staat en die laat 10 sec. een alarmsignaal horen, de hond krijg dan weer even de tijd om te bedenken wat die er van vind.
5 - Net als bij 2,3 en 4 staan ze bij een pion maar nu laten ze een paar blikjes met steentjes vallen.
6 - De baas en hond staan nu bij een muur waar drie personen heen lopen in een normaal tempo en hen insluiten, na 10 sec. lopen die weer weg.
7 - De baas en hond staan nog steeds bij de muur maar nu word er in versnelt tempo naar hen toe gelopen en kijken de hond recht aan, en blijven nog 10 sec. staan.
De onderdelen zonder baas:

           

8 - De hond word aan een hek vast gemaakt met een lijn van 2 meter waardoor die dus naar voren en opzij kunt.Er komt dan een helper aan lopen met een andere hond van het zelfde geslacht en die blijven 20sec. op een afstand van 2 meter blijven staan.
9 - De hond zit nog steeds vast en word nu benaderd met een kunst arm.
10 - Daarna loopt er iemand met een bel naar de hond toe en begint op een afstand van 2 meter te bellen.
11 - Nu word er met een paraplu bij de hond gestaan en laat hem 20sec. open en dicht klappen.
12 - Dan wordt er een kunst kind tot vlakbij de hond getrokken en blijft daar 10 sec. staan waarna die voorbij de hond getrokken word.
13 - Nu loopt er een helper met een kunst kind naar de hond en het kind aait de hond waarna die door lopen.
14 - Een helper sluipt naar de hond toe en kijkt hem recht in de ogen aan en doet dat 20sec. lang.
15 - Daarna loopt een helper weer naar de hond toe en benadert hem vriendelijk en aait hem met de kunst arm.
16 - De baas komt nu terug, met het kunst kind bij zich en laat de hond kennis maken.

De hond mag in de uitslag maximaal 12 keer grote angst vertonen en bijten word nooit geaccepteerd.