• banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg

Fokregelement

Een fokreglement is zoals de naam het al zegt een reglement waar alle eisen en regels in staan geschreven omtrent het fokken van een ras hond. Het doel van dit reglement is om een ras zo zuiver mogelijk te houden. Anders bestaat de kans dat een bepaald ras er over 30 jaar heel anders uitziet dan nu. Om een hond een rashond te noemen moet de hond over een zogenaamde FCI stamboom beschikken. Het doel van een stamboom is dat er kan worden gekeken wie de ouders zijn om zo te voorkomen dat er word gefokt met bloedverwanten. De stamboom wordt uitgegeven door de Raad van Beheer (RvB) in naam van de Fédération Cynologique Internationale (FCI). De FCI is een Internationale organisatie die alle rassen heeft geregistreerd. Ook heeft de FCI de rassen standaards mede bepaald en geregistreerd om overal in de wereld de zelfde hond te behouden. Het is onmogelijk dat de FCI in alle landen het naleven van de rassen standaards kan controleren. Met die reden is er in elk land een organisatie aangewezen die deze taken waarneemt. In Nederland is dat de Raad van Beheer. De RvB moet in Nederland zorgen dat alle rassen in tact blijven en heeft daarom in samenspraak met de FCI een basis fokreglement opgesteld. Aan deze regels moet elke fokker van welke ras dan ook, zich aan houden. Naast de basis regels wordt er door elke rasvereniging van elk ras een uitgebreide fokreglement geschreven. Voor de Amstaff in Nederland is dat de American Staffordshire Terriër Club Holland (ASTCH). U vind HIER het fokreglement, geschreven door de ASTCH. Omdat de Amstaff in de categorie "koppeling gedragstest en stamboom" valt, moeten de vader en de moeder van een nestje, de MAG test met een voldoende hebben doorlopen.